Loading...

Đài Loan tăng lương cơ bản lên 25.250 Đài tệ cho người lao động nước ngoài từ 1/1/2022

Tue, 04 Jan 2022 19:16:07 PM GMT + 7    Print   Email   Share:

Bộ lao động Đài Loan đã công bố mức tăng lương cơ bản dành cho người lao động nước ngoài.

Từ ngày 1/1/2022 Bộ lao động đã đưa ra công bố về việc điều chỉnh tăng mức lương cơ bản dành cho người lao động ngoài nước. Theo đó, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 24.000 Đài tệ/tháng lên 25.250 Đài tệ/tháng, biên độ tăng là 5,21% (tăng 1.250 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ thì mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 160 Đài tệ/giờ lên 168 Đài tệ/giờ, biên độ tăng là 5,0% (tăng 8 Đài tệ/giờ so với mức lương cơ bản hiện nay).

Mức lương cơ bản tăng từ: 24000 đài tệ/tháng lên 25250 đài tệ/tháng

Lương theo giờ: Điều chỉnh tăng từ 160 đài tệ/giờ lên thành 168 đài tệ/giờ

Áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2022

tang luong co ban nam 2022

 

Ước tính có khoảng 1.942.800 người lao động được hưởng lợi ở mức lương cơ bản, trong khi khoảng 511.100 người lao động được hưởng lương theo giờ.

Thống kê của Bộ Lao động ước tính việc tăng lương cơ bản sẽ có lợi cho 1.942.800 lao động, bao gồm 1.467.400 lao động giúp việc gia đình và 475.400 lao động nhập cư.

Mức tăng hàng năm về tiền lương, bảo hiểm lao động, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm y tế, và gánh nặng hưu trí cho lao động, vốn và chính phủ lần lượt là 1,165 tỷ đài tệ, 17,375 tỷ đài tệ và 1,01 tỷ đài tệ, tổng mức tăng khoảng 19,55 tỷ đài tệ.

---------------------------------------------

Tin tức khác :

Chat Zalo